Chuá - Chuá  | Brand identity, Art direction

Brand identity development for Chuá - Chuá, cosmetic products for children.
Agency: VY2, São Paulo-Brasil